kentsel dönüşüm
10
Eyl

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm şuanda Türkiye’de belirli şehirlerde şartlarında uygun olmasıyla gerçekleştirilen sosyal bir projedir. Ev sahiplerinden kat karşılığı evleri arsaları satın alınıp üzerine yapılacak olan projeden pay verilmesi durumudur. Halk olarak anlayacağımız dilden kentsel dönüşüm açıklaması bu şekildedir. 6306 Sayılı Afet Yapılarının Rehabilite Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, kentte afete maruz kalan alanların tespit edilerek sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi söz konusudur. Kısacası, depreme dayanıklı olmayan ve ekonomik ömrünün sonuna gelmiş binaları yeniden yaparak, kentsel dönüşüm ile izinsiz yapılaşmanın önüne geçmeyi ve olası doğal afetlerin yol açabileceği zararı en aza indirmeyi hedeflemektedir. Kentsel dönüşüm, sadece risk altındaki binaların yıkılıp yeniden yapılmasını değil, aynı zamanda kongre ve kültür merkezleri, parklar, eğlenceler gibi tesislerin modern ihtiyaçlarının da karşılanmasına yöneliktir. Peki, bir binanın riskli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Binaların Riskinin Anlaşılması

Bir binanın risk altında olup olmadığı, Departman izni almış risk değerlendirme kuruluşları tarafından belirlenir. Bu konudaki düzenlemeler 6 Mart 2007 tarih ve 26455 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, işin ekonomik ömrünün dolmuş olması veya iş sırasında zarar görmesinden dolayı eserin çökme veya zarar görme tehlikesi bulunması halinde; bir deprem, bu bina risk altında kabul edilir. Binanın herhangi bir hissedarı risk değerlendirmesi yapabilir. Ayrıca rezerv ilan edilen yerlerde veya Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan uygulama sahasında bulunan eserler de risk altında sayılır. Mal sahibi, binanın bu alanlarda risk altında olup olmadığını sormazsa, Bakanlık veya İl bu tespiti yapacaktır.

Kat Karşılığı Verilen Daireler Hakkında

İnsanlarımız kentsel dönüşüm deyince evlerinden yurtlarından olacaklarını düşünüyor. Aslında olay tam olarak öyle değil. İnsanların bu süreçten korkmasının temel nedeni, biraz karmaşık bir süreç olmasıdır. Bina yıkıldıktan ve arazi bölündükten sonra ne olacağı gibi koşullar kafa karışıklığı yarattı ve süreci izlemeye ilgi duymaya başladı. Bu işlemi gerçekleştirmek için gerekli uzmanlara sahip yetkili şirketimiz ile anlaşma yaparak bu faaliyete katılmak önemlidir. Bu şekilde devlet teşviklerinden, kredilerden ve daha pek çok şeyden nasıl yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Sorunlarla ilgili ayrıntılı yardım alacaksınız. Kentsel dönüşümün faydaları ancak süreç doğru yürütüldüğünde görülebilir.

Kentsel Dönüşümün Faydaları

  1. l Risk altındaki yapıların belirlenmesi
  2. l Şehirdeki sorunlu alanların ve binaların daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirilmesi.
  3. l Ekonomik ömrünü dolduran binaların değerini günümüz standartlarına ulaştırmak
  4. l Plansız yapılaşmanın önlenmesi
  5. l Geçici konut
  6. l Çalışma ödeneği
  7. l Kira yardımı
  8. l Harcırah faizi
  9. l Tespit ve yıkım kredisi